Nyheter från BRF Cassiopeja 2019

Här finns nyheter ifrån styrelsen och vicevärlde.

Nyheter ifrån andra år finns under Nyhetsarkiv i menyn.

Renovering av tvättstugan och källargången på Fjällstigen 43 och 51 samt Fjällgatan 49

#6

2019-03-12

Styrelsen har beslutat att renovera tvättstugan samt källargången vid tvättstugorna på Fjällstigen 43 och 51 samt Fjällgatan 49.

Arbetet på Fjällstigen 43 och 51 kommer att påbörjas vecka 15 och beräknas hålla på till vecka 19. Arbetet på Fjällgatan 49 påbörjas vecka 16 och beräknas vara klart under vecka 20.

Under den tiden kan du inte boka tvättid via bokningstavlan eller på nätet. Vi kommer att bygga en provisorisk tvättstuga i undercentralen i källaren som du kan använda. Bokning av den provisoriska tvättstugan kommer att ske med hjälp av ett schema som kommer att sättas upp på dörren in till källaren.

Några viktiga saker för dig som boende att tänka på.

  • Glöm inte boka av tvättid som du inte kommer använda
  • Prata med dina grannar så ni hjälps åt att använda den provisoriska tvättstugan på bästa sätt.

Under renoveringen kommer det att bli störningar för er som bor i huset, (buller, smuts, damm och så vidare).

Det bli en hel nyheter i tvättstugorna som vi återkommer med mer information om längre fram.

Har du frågor kan du kontakt vicevärd Per Sunnerdahl Eng.

Takbyte på Fjällgatan 49

#5

2019-03-05

Styrelsen har beslutat att byta tak på Fjällgatan 49. Arbetet startar med uppsättning av ställning runt huset. Arbetet påbörjas med byggnation av ställning vecka 12. Hela takbytet beräknas vara klart vecka 20.

Du som har uteplats behöver tänka på att plocka undan möbler och dylikt som kan vara till hinder för byggnadsställningen som skall byggas runt huset.

Styrelsen hoppas ni har överseende med eventuella störningar arbete kan innebära.

Platschef är Peder Johansson på Byggcenter. Har du frågor kan du ringa Peder på Byggcenter 033 - 41 22 14 eller vicevärd Per Sunnerdahl Eng.

Höjning av månadsavgiften

#4

2019-01-28

Styrelsen har beslutat att höja månadsavgiften med 1% från och med 1 april 2019.

Motionertill årsstämman 2019

#3

2019-01-28

Om ni som medlem i föreningen vill lämna in motioner till ordinarie årsstämma så skall detta skriftligen anmälas till styrelsen innan den 2019-02-28.

Ni kan lämna in er motion till styrelsen eller till vicevärden. Årets stämma kommer preliminärt att äga rum i maj månad 2019.

En mall för hur man skriver en motion finns att ladda ner här och kan även fås hos vicevärden.

Byte av avloppsrör på Fjällstigen 43

#2

2019-01-03

Under vecka 2, 7 - 11 januari, kommer det inte vara möjligt att använda tvättstugan på grund av byte av avloppsrör i källargång och tvättstuga.

Det kommer samtidigt vara begränsad framkomlighet till källarförråden under denna tid. Styrelsen hoppas att ni har överseende med det buller samt andra störningar som uppstår i samband med arbetet.

Har du frågor kan du kontakta vicevärd Per Sunnerdahl Eng.

Gott Nytt År

#1

2019-01-01

Styrelsen och vicevärden önskar alla boende ett Gott Nytt År.