Information

Här finner du diverse information om BRF Cassiopeja som kan vara bra att känna till.

Höstbild över 35an och 39an
Blomsterkruka vid 35:an
Körsbärsträd vid Långholmen

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning av lägenhet måste godkännas av styrelsen. Ansökan ska vara skriftlig. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du ska hyra ut. Blanketten för andrahandsuthyrning finns att ladda ner på vår sidan med dokument. Den kan även fås hos vicevärden.


Anslagstavlor och affischering

Anslagstavlorna i trappuppgångarna är avsedda för information inom föreningen, främst från styrelsen och vicevärden. Kontakta vicevärden om du vill sätta upp ett anslag som rör föreningsinformation. Övrig affischering är inte tillåten.


Bostadsrättstillägg

På årsstämman 2009 beslutade Brf Cassiopeja att teckna ett gemensamt bostadsrättstillägg i Länsförsäkringar, där föreningen har fastighetsförsäkringen. Startdatum för detta var den 1 juni 2009.


Boulebana

Två boulebanor finns uppe på kullen intill fotbollsplanen. Alla boende är välkomna att spela boule där.


Bredband

Föreningen har gruppavtal för bredband hos Telenor. Hastigheten är 500/500 Mbit och kostnaden ingår i månadsavgiften. I avtalet ingår även telefoni. Kontakta Telenor för telefoniadapter.


Duschar, kranar och wc-stolar

Var uppmärksam och gör en felanmälan om det sker något i din lägenhet som behöver åtgärdas. Till exempel duschar och kranar som droppar eller wc-stolar som rinner. Tänk även på att vrida värmereglaget i duschen lite fram och tillbaka emellanåt för att undvika att det fastnar i ett visst läge. Vattnet i lägenheten kan stängas av under diskbänken och under tvättstället.


Elnätsavtal

Du behöver ett elnätsavtal för att inte stå utan el den dagen du flyttar in. Detta avtal behöver du även säga upp när du flyttar ut. Tänk på att du behöver två olika avtal för att få el.

 • Elnätsavtal tecknar du med ditt lokala elnätsbolag, som äger elnätet där du bor.
 • Elhandelsavtal tecknar du med valfri elhandelsleverantör som levererar själva elen.

Kontakta ditt lokala elnätsbolag och valfri elhandelsleverantör för mer information.

Borås Elnät AB har en webbsida med mer information.


Entrétavlor

I alla trappor så sitter det en informationstavla. På tavlan så kan boende boka tvättstugan, föreningslokalen samt grovtvättstugan. På tavlan visas aktuell information från styrelsen.


Fastighetsskötsel

Föreningens fastighetsskötsel och städning sköts av FR Fastighetsservice.


Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma äger rum en gång per år, vanligtvis i april-maj. Som medlem får du en kallelse till stämman samt en årsredovisning där du kan läsa om föreningens ekonomi med mera.


Förändring i lägenhet

Förändring i lägenhet kräver styrelsens godkännande. Bland annat så ska bostadsrättshavaren försäkra att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt sätt. Blanketten för tillstånd finns att få hos vicevärden.


Grillning

Visa dina grannar respekt om du grillar. Alla är inte förtjusta i doften. Använd elgrill. Kolgrillar är ej tillåtna på balkonger.


Informationsskärm vid föreningslokalen

I fönstret till föreningslokalen så sitter det en monitor där bl.a. kontaktinformation till styrelsen visas. Vidare så visas vicevärdskontorets öppettider.


Inkasso

Det skickas inte längre ut några påminnelser till de som är sena med att betala in sina månadsavgifter. Ärendet går istället direkt till inkassobolaget Intrum Justitia.


Inre fond

Det avsätts inte längre pengar till inre fond, men det finns fortfarande pengar i vissa lägenheters fonder. Du kan få hjälp med uttag av inre fond hos vicevärden.

Spara gärna pengar själv till inköp av kyl, frys, renovering av lägenhet och liknande.


Kabel-TV och radiokanaler

Alla lägenheter har digitalt kabel-TV via Telenor.

För att kunna se på TV så behövs en digital-box. Kontakta Telenor så hjälper de till med detta.

Kanalerna som ingår är:

 • SVT 1
 • SVT 2
 • TV 4
 • SVT Barnkanalen
 • Kunskapskanalen
 • SVT 24
 • TV3
 • Kanal 5
 • TV6
 • Sjuan
 • Discovery Channel
 • Eurosport
 • TV8
 • Kanal 9
 • TV10
 • TV11
 • TV12

Motioner

Om du vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma kan du lämna in en motion till styrelsen till före februari månads utgång.


Parkering och garage

Föreningen har 200 parkeringsplatser och 43 garage. Dessa uthyrs i mån av tillgång och efter kölista. Parkerings- och garageplats följer inte automatiskt med en lägenhet som säljs. Kontakta vicevärden om du har frågor eller vill ställa dig i kö.


 • Parkeringsplats kostar 200 kr/månad
 • Parkeringsplats med laddning kostar 400 kr/månad + elförbrukning
 • Kallgarage kostar 360 kr/månad
 • Varmgarage kostar 490 kr/månad

Dessa priser gäller från och med 1 april 2023.

Pinkod

Föreningslokalen, yttre éntre till grovtvättstugan samt bakdörren till 55an kräver pinkod. Kontakta vicevärden för att få en sådan.

För att öppna dörrar som kräver pinkod så gör du såhär:

 1. Lägg din tag mot den blåa dioden på kortläsaren
 2. När den gröna dioden börjar blinka så trycker du in din pinkod
 3. Är pinkoden rätt så klickar det till i låset och dörren går att öppna

Sopsortering

Sopor sorteras i vita påsar för restavfall och bruna pappåsar för matavfall. De bruna påsarna finns att hämta i respektive hus enligt anvisningar, vita plastpåsar får ni köpa själva.

Det finns en återvinningsstation i korsningen mellan Fjällgatan och Hällegatan. Här kan man slänga tidningar, glas, batterier, metallförpackningar, plastförpackningar och pappersförpackningar.

Närmsta återvinningscentral är "Lusharpan " som ligger på Regementsgatan. Information om öppettider med mera finns på Borås Energi & Miljös webbsida.


Styrelsen

Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång per månad. Om du vill ha ett ärende behandlat av styrelsen, lämna då in eventuella handlingar i god tid före styrelsens möte.


Stämmoprotokoll

Stämmoprotokoll finns att läsa hos vicevärden för den medlem som så önskar.