Styrelsen

Här finner du en presentation av de som ingår i den nuvarande styrelsen för BRF Cassiopeja samt vilka uppdrag de har i styrelsen.

Emma Alkner

Ordförande
Firmatecknare

Agneta Forsman

Vice ordförande
Firmatecknare

Henrik Kåvestam

Styrelseledamot
Firmatecknare
Studie- och fritidsledare

Maria Antonsson

Styrelseledamot

Anton Svensson

Styrelseledamot

Niklas Liberg

Styrelseledamot

Peråke Ericson

Styrelseledamot

Jan Högberg

HSB-ledamot
Utsedd av HSB Göta