Lokaler och gemensamma utrymmen

Inom föreningens så finns det ett antal lokaler och gemensamma utrymmen som är till för de boende.

Här får du information om dessa lokaler och utrymmen.

 Föreningslokalen
Grillhuset
 Garage vid 25:an

Barnvagnsrum

Det finns barnvagnsrum i några av husen på Fjällgatan. Här kan du förvara barnvagnar och barnkärror.


Bastu och gym

Information om bastu och gym finner du här.


Cykelrum

Cykelrum finns i alla hus. Här kan du förvara din cykel. Även barnvagnar och mopeder får förvaras här.


Föreningslokal

Brf Cassiopejas föreningslokal ligger på Fjällgatan 47. Föreningslokalen kan lånas utan kostnad av boende i föreningen vid arrangemang av lugnare tillställningar. Till exempel vid barnkalas, barndop och liknande. I anslutning till föreningslokalen finns ett kök. Bokning av lokalen görs via informationstavlorna i respektiva entré eller via Internet. En pin-kod behövs för att boka, kontaka vicevärden för att få en sådan.


Garage

Föreningen har 43 garageplatser. Det finns både kallgarage och varmgarage. Det finns också MC-garage. Är du intresserad av en garageplats, kontakta vicevärden.


Grillhus

Det finns ett grillhus på Brf Cassiopejas område. Det ligger uppe på " kullen ". Ett nytt grillhus byggdes 2016.


Källarförråd och vindsförråd

Till varje lägenhet finns ett källarförråd (matkällare) och ett vindsförråd. Se till att skaffa bra lås till dina förråd. Förrådsdörrarna skall vara märkta med ditt lägenhetsnummer. Föremål som är klassade som brandfarliga eller explosiva varor får inte förvaras i vare sig källar- eller vindsförråd.


Lokaler att hyra

Föreningen har ett antal större lokaler som hyrs ut. Det finns även mindre lokaler som boende i föreningen kan hyra. Kontakta vicevärden om du är intresserad av att hyra en lokal.


Tvättstugor

Det finns tvättstugor i alla hus. Föreningen har också en grovtvättstuga. Mer information finner du här.