Jour - Bra att känna till

Brf Cassiopeja har ett avtal med vaktbolaget Securitas. Detta har styrelsen gjort i syfte att det ska vara lätt för dig som boende att få hjälp i olika situationer som kan uppstå.

Här nedan finner du information om de tjänster föreningen köper av Securitas.

49:an, 51an och 45an
Gångväg på kullen
Höstbild från Fjällstigen

Fastighetsjour

FR Fastighetsservice: 033 - 123 080

Kvällstid och helger (endast akuta ärenden): Securitas: 010-470 53 00.


Parkeringskontroll

Du kan ringa 0771-76 70 00 dygnet runt i alla ärenden som rör parkering. Till exempel när det gäller en bil som står i vägen eller om en bil står på din parkeringsplats.

Obs! Som tidigare så kontaktar du vicevärden om du önskar hyra eller säga upp parkeringsplats eller garage.


Störningsjour

Vid exempelvis störande fester, hög musik med mera på sena kvällar och nätter kan du ringa 010-470 53 00 för att få hjälp av uniformerad väktare som kommer till platsen.


Upplåsning av dörr

Securitas kan låsa upp din lägenhetsdörr om du till exempel har tappat din nyckel. Detta förutsätter att du har en nyckel i tublåset. Kostnad för upplåsning får du som boende stå för själv.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vicevärd Per Sunnerdahl Eng.