Nyheter från BRF Cassiopeja 2020

Här finns nyheter ifrån styrelsen och vicevärden.

Nyheter ifrån andra år finns under Nyhetsarkiv i menyn.

Stängt på områdeskontoret

#19

2020-12-21

Områdeskontoret kommer att hållas stängt måndagarna den 28 december samt den 4 januari.

Styrelsen och vicevärden önskar alla boende en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

Avgift för andrahandsuthyrning

#18

2020-09-01

Årsstämman och styrelsen har beslutat att en avgift skall tas ut i samband med andrahandsuthyrning. Avgiftenkommer att vara 10% av ett prisbasbelopp.

Takbyte på Fjällgatan 25–33

#17

2020-07-03

Styrelsen har beslutat att byta tak på Fjällgatan 25 – 33. Arbetet kommer att påbörjas vecka 31 och beräknas ta cirka 8–10 veckor. Arbetet utförs av Byggcenter Borås.

Styrelsen hoppas att du som boende har överseende med de störningar som eventuellt kan uppstå under arbetet.

Vid eventuella frågor kontakta vicevärd Per Sunnerdahl Eng.

Nya kontaktuppgifter när det gäller fastighetsskötseln.

#16

2020-07-01

Från och med den 1 juli så är det FR Fastighetsservice som ansvarar för fastighetsskötseln för BRF Cassiopeja.

Vid felanmälan skall man vardagar mellan 07:00 – 16:00 ringa 033 – 123 080 eller skicka e-post till felanmalan@f-r.se.

Vid akuta fel under icke ordinarie arbetstider skall man i stället kontakta Securitas på telefonnummer 010 – 470 53 00.

Sommarstängt på vicevärdskontoret

#15

2020-06-22

Vicevärdskontoret kommer att vara sommarstängt veckorna 27 – 31. Kontoret öppnas åter den 3 augusti.

Vicevärden och styrelsen önskar alla en trevlig sommar.

Information gällande byte av samarbetspartner för fastighetsskötsel, städ och reparationer

#14

2020-06-15

Styrelsen har beslutat att från och med 1 juli 2020 anlita FR Fastighetsservice för yttre och inre skötsel av föreningen.

Vid fel i din lägenhet eller fastighet så mejlar du felanmalan@f-r.se eller ringer 033 – 123 080 (måndag – fredag 07:00 – 16:00).

Vid akuta skador och störningsjour skall du efter kontorstid ringa Securitas på telefonnummer 0771 – 767 000.

FR Fastighetsservice kommer att skicka ut mer information till alla boende.

Årsstämman 2020

#13

2020-06-08

Onsdagen den 3 juni så hölls årets stämma i Brf Cassiopeja. På grund utav läget i världen just nu så blev det i år en annorlunda stämma. Föreningens medlemmar fick möjlighet att ”poströsta” i stället för att besöka stämman.

Totalt 42 personer poströstade och 5 medverkad på själva stämman. Anders Åström valdes till stämmans ordförande. En motion hade kommit in till stämman angående att sätta upp torkvindor på kullen. Denna motion avslogs av stämman.

Anders Ringman, Camilla Grape, Daniel Stadig och Kerstin Thoor Brunåker lämnade styrelsen. Som nya styrelsemedlemmar röstades Victoria Reeve, Anton Svensson och Niklas Liberg in.

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA!

#12

2020-05-11

Medlemmarna i HSB Brf Cassiopeja kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Dag: Onsdag den 3/6-2020
Tid: Kl. 18.00
Plats: Föreningslokalen Fjällgatan 47

Styrelsen i HSB brf Cassiopeja har vid sitt styrelsemöte den 27 april 2020 har beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning.

Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.

Av miljöskäl ligger årsredovisning och motioner ute på hemsidan (under Dokument i menyn). Årsredovisning och motioner finns också hos vicevärden.

Kalkning Fjällstigen 35–53

#11

2020-03-23

Tyvärr har föreningen drabbats av gräsflugor på Fjällstigen. Det är ingen farlig fluga men den har en förmåga att svärma högst upp i husen och ställer till obehag för boende som drabbas. Detta på grund av det är så många.

Styrelsen har med anledning av det beslutat att vi ska kalka gräsmattorna runt husen på Fjällstigen. Det är den enda kända metoden för att få bukt med problemet. Kalkningen kommer att påbörjas inom någon vecka och fortgå lång tid

Har du frågor kan du kontakta vicevärden.

Angående tvättstugerenovering på Fjällstigen 35 och 53

#10

2020-03-23

Tyvärr är Öppnandet av den nyrenoverade tvättstugan är framflyttad till onsdag 16 april.

Det innebär att du som boende får använda den provisoriska tvättstugan några veckor till.

På grund av Coronaviruset och dess spridning kommer det tyvärr inte att vara någon invigning av tvättstugorna heller.

Det kommer att finnas manualer uppsatt på väggarna där det står hur maskinerna fungerar.

Den största och viktigaste förändringen är att du nu slipper köpa egen tvätt och sköljmedel. Allt det sköts automatiskt. Både tvätt och sköljmedlet är miljömärkt, parfymfritt och allergitestat.

De maskiner som installerats är toppmoderna och kräver bara hälften så mycket energi som de tidigare. Detta är helt i linje med den miljöarbete styrelsen har som fokus i sitt arbete.

Styrelsen hoppas och tror att du som medlem kommer att bli nöjd med den nya tvättstugan.

Har du frågor kan du kontakta vicevärden.

Lägenhetsbesiktningen inställd

#9

2020-03-16

Lägenhetsbesiktningen är tillsvidare inställd. Ingen ny tid är bokad.

Vill du arbeta i styrelsen?

#8

2020-02-28

Är du intresserad av att arbeta i Cassiopejas styrelse? Kontakta i sådant fall vicevärden Per Sunnerdahl Eng.

M.v.h. Brf Cassiopejas valberedning.

Besiktning av lägenheter

#7

2020-02-24

Styrelsen har beslutat att alla lägenheter i föreningen. Besiktningen kommer att utföras av HSB Förvaltning och kommer att pågå på tisdagar och torsdagar från och med vecka 11 till och med vecka 18.

Mer information om när respektive uppgång skall besiktas kommer en vecka innan det är dags för besiktning i respektive uppgång.

Mer information om vad ni som boende skall tänka på när det är dags för besiktning av er lägenhet finns på ett informationsblad som har delats ut till alla lägenheter. Informationsbladet finns även att ladda ner här. Det kan också fås av vicevärden som även kan besvara eventuella frågor.

Motioner till årsstämman 2020

#6

2020-01-29

Om ni som medlem i föreningen vill lämna in motioner till ordinarie årsstämma så skall detta skriftligen anmälas till styrelsen eller vicevärden innan den 2020-02-29.

Årets stämma kommer preliminärt att äga rum i maj månad 2020.

En mall för hur man skriver en motion finns att ladda ner här och kan även fås hos vicevärden.

Invigning av Träffpunkt Tullen

#5

2020-01-29

Torsdagen den 30 januari mellan 14 - 16 så är det invigning av Träffpunkten på Fjällgatan 39.

Mer information finns att läsa här.

Information till boende på Fjällstigen 53

#4

2020-01-27

Styrelsen har beslutat att renovera tvättstugan samt källargången vid tvättstugan. Arbetet kommer att påbörjas vecka 7 (10 februari) och beräknas hålla på till vecka 14 (27 mars). Under den tiden kan du inte boka tvättid via bokningstavlan eller på nätet. OBS! Du som bokat tvättid under den tiden måste boka av den i bokningstavlan och boka den på almanackan som sitter på källardörren.

Vi kommer att bygga en provisorisk tvättstuga i undercentralen i källaren som du kan använda.

Bokning av den provisoriska tvättstugan kommer att ske med hjälp av ett schema som kommer att sättas upp på dörren in till källaren.

Några viktiga saker för dig som boende att tänka på.

  • Glöm inte boka av tvättid som du inte kommer använda.

  • Prata med dina grannar så ni hjälps åt att använda den provisoriska tvättstugan på bästa sätt.

Under renoveringen kommer det att bli störningar för er som bor i huset, (buller, smuts, damm och så vidare). Styrelsen är fullt medvetna om de störningar som uppstår, men hoppas att alla i huset hjälps åt så arbetet ändå ska gå så smärtfritt som möjligt.

Det bli en hel del positiva nyheter i tvättstugan som vi återkommer med mer information om längre fram.

Har du frågor kan du kontakt vicevärd Per Sunnerdahl Eng.

Information till boende på Fjällstigen 43

#3

2020-01-20

Tyvärr har vi fått ohyra i fastigheten. Det är en gräsfluga som invaderat huset.

Det finns tyvärr inget bra sätt att få bort flugorna. Vicevärden har bett vaktmästaren dammsuga vinden för att försöka minska förekomsten av flugor.

Anticimex har mer information om gräsflugan och detta finns att läsa här.

Har du frågor får du gärna höra av dig till vicevärd Per Sunnerdahl Eng.

Information till boende på Fjällstigen 53

#2

2020-01-14

Styrelsen för Brf Cassiopeja har sedan många år arbetat aktivt med flera saker för att minska energiförbrukningen i föreningen och samtidigt värna vår miljö. Till exempel energisnåla tvättmaskiner, tumlare, optimerad styrning av värmen i husen och så vidare.

Nu har styrelsen startat ett spännande projekt där vi på Fjällstigen 53 i samarbete med BVT (Brämhults Värmeteknik) skall bygga en anläggning som återvinner frånluften från kök och badrum. Som det är i dag så försvinner stora mängder varmluft rakt ut i luften från badrum och kök.

Med den nya anläggningen kommer föreningen spara stora pengar som annars skulle gått för uppvärmning och tillverkning av varmvatten till huset.

Med start under vecka 3 kommer BVT att påbörja arbetet med installation av anläggningen. Arbetet beräknas pågå under cirka 10 veckor. Ibland kan det vara störande ljud från maskiner dom använder, men styrelsen hoppas du som boende har överseende med de eventuella störningar som kan uppstå.

Har du frågor kan du kontakta vicevärd Per Sunderdahl Eng.

Gott Nytt År

#1

2020-01-01

Styrelsen och vicevärden önskar alla boende ett Gott Nytt År.