Nyheter från BRF Cassiopeja 2021

Här finns nyheter ifrån styrelsen och vicevärden.

Nyheter ifrån andra år finns under Nyhetsarkiv i menyn.

Julutskick

#25

2021-12-20

2021 börjar lida mot sitt slut och från styrelsen och vicevärden vill vi önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi vill även i detta utskick informerar er om nedanstående punkter som vi tycker är viktiga att ni tar del av.

1. Laddning av elbilar/hybrider
Föreningen kommer 2022 ha 24 parkeringsplatser med elbilsladdare klara. Dessa platser är utspridda på hela föreningens område och kommer tillsättas enligt köprincip. Det är inte okej att ladda elbilar på andra ställen, exempelvis i garagen. Går ni i tankarna på att införskaffa er en elbil/hybrid så rekommenderar vi från styrelsen att ni kontaktar vår vicevärd Per då vi inte kan garantera laddning bara för att man har behov av det.

2. Bastun är avstängd tills vidare
På grund av svartmögel samt renoveringsbehov tog styrelsen under året ett beslut att stänga bastun tills vidare. Innan bastun skall renoveras skall hela huset dräneras för att inte fuktskador skall uppstå framöver. Dräneringen väntas ske tidig höst 2022 och därefter kan renoveringen av bastun starta.

3. Byggnation av nya lägenheter i föreningen
Som ni vet röstade vi igenom två nya lägenheter i föreningen under extrastämman i december. Dessa lägenheter ligger på Fjällgatan 55 i Frälsningsarméns tidigare lokaler. Det kommer att bli en tvåa på 52 kvm och en trea på 88 kvm. Lägenheterna kommer säljas av Husbutiken i Borås.

4. Områdeskontoret är stängt måndag 27/12.

Avslutningsvis vill vi påminna er om att hålla utkik på våra bokningstavlor och på vår hemsida www.brfcassiopeja.se för nyheter och bra information som gäller föreningen. Pappersutskick skickar vi inte ut mer än nödvändigt.

Återigen, God Jul och Gott Nytt År!

Med vänlig hälsning, BRF Cassiopeja styrelse 2021.

Ombyggnation av lokal på Fjällgatan 55A

#24

2021-12-10

Extrastämman godkände 2021-12-08 styrelsens förslag att bygga om lokalen i källarplan till 2 lägenheter.

Arbetet kommer att påbörjas måndag den 13 december 2021 och beräknas pågå under ett antal månader. Slutbesiktning är senast 30 april 2022. Under vissa perioder kan byggarbetet upplevas som störande för er som bor på Fjällgatan 55A.

Styrelsen och byggföretaget hoppas ni har överseende de med störningarna som kan förekomma. Arbetet kommer bara ske dagtid på vardagar.

Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta Sören Eriksson 0705 – 257 100 som är ansvarig för bygget eller vicevärden 033 – 101 037.

Extra föreningsstämma

#23

2021-11-23

Onsdagen den 8 december kommer en extra föreningsstämma hållas med anledning av en förändring av andelstalen i föreningen samt beslut om ombyggnation av en lokal till 2 lägenheter.

Lokalen det rör sig om ligger på Fjällgatan 55, den lokal som Frälsningsarmén tidigare hyrde.

En kallelse till stämman samt ritningar på lägenheterna och en förteckning på de nya andelstalen skall vara utdelade till samtliga medlemmar.

Tid för stämman är 18:00 och platsen är föreningslokalen på Fjällgatan 47.

Vattenavstängning

#22

2021-11-19

Med anledning av att en avstängningsventil för allt inkommande vatten till området har börjat läcka så kommer allt vatten vara avstängt i hela området natten mellan den 24 och 25 november då ventilen skall bytas ut.

Arbetet med att byta ventilen kommer att pågå mellan 22:00 och 05:30.

När arbetet utförs kommer det inte att komma något vatten ur kranarna i lägenheterna eller andra utrymmen. Behöver du vatten under natten så är det viktigt att du tappar upp detta innan arbetet påbörjas.

Har du frågor så kontakta vicevärden.

Lägenhetsbesiktning för Brf Cassiopeja

#21

2021-10-23

HSB Förvaltning har av Brf Cassiopeja fått i uppdrag att utföra lägenhetsbesiktning av samtliga lägenheter i föreningen.

Besiktningen kommer att pågå tisdagar och torsdagar med start vecka 44 och pågå till och med vecka 48. Ni kommer att aviseras en vecka innan vilken dag vi är i din trappuppgång.

Fjällstigen 45-53 - vecka 44
Fjällgatan 25-33, 39A - vecka 45
Fjällgatan 39B, 41, 47 - vecka 46
Fjällgatan 49, 55A-C - vecka 47
Fjällgatan 55D - vecka 48
Fjällstigen 35, 37, 43 - besiktigas ej, klart våren 2020

Besiktningen kommer att utföras av byggledare och reparatörer på HSB Förvaltning. Besiktningen kommer att utföras mellan kl. 08:00 och 16:30. Vi kommer vid besiktningen att i huvudsak titta på vattenanslutningar i våtutrymmen och kök. I övrigt kommer bl.a. ventilation i kök, brandvarnare samt radiatorer i samtliga utrymmen att besiktigas, så vi behöver få tillgång till hela lägenheten.

Vi besiktigar enbart det som är föreningens ansvar. Det som är personligt egendom såsom exempelvis tapeter, besiktigas ej.

Vi ber er att under dessa dagar ha plockat ut under diskbänksskåp så att vi kommer åt samtliga rör. Om möjligt ber vi er även att plocka bort eventuella badkarsfronter eller liknande så att vi kommer åt golvbrunnen i våtutrymmena.

Vi kommer även att behöva komma ut på er balkong för besiktning.

Vi kommer vid besiktningen att använda oss av ”TUB-nyckel” vilket betyder att ni skall hänga er nyckel på tubens insida om ni inte är hemma.

Om ni inte godkänner att vi går in med huvudnyckel ber vi er kontakta undertecknad i god tid innan besiktningen och meddela detta.

Vi ber er även att inte låsa eventuellt sjutillhållarlås under aktuella dagar.

Om ni har djur hemma som ni ej vill att vi ska komma in till, ber vi er ombesörja så att vi kan besikta lägenheten utan att besvära djuren.

Om det, vid besiktningstillfället, inte går att komma in i lägenheter så kommer vi att tvingas ta ut en avgift för de merkostnader som en efterbesiktning medför.

Stämmoprotokollet finns nu att läsa

#20

2021-08-30

Protokollet från föreningsstämman den 9 juni finns nu att läsa.

Ni hittar protokollet under rubriken Dokument i menyn eller genom att klicka här.

Relaining av avloppsrören

#19

Datum 2021-08-16

Sedan flera år har föreningen haft återkommande problem med spruckna och läckande avloppsrör i lägenheter, lokaler och källare. Detta har kostat föreningen mycket pengar då skadorna oftast har fått lagas akut. Tyvärr ser styrelsen att problemen kommer att kvarstå och öka om inget görs.

Styrelsen har under lång tid diskuterat och tittat på olika lösningar att komma till rätta med problemet och har funnit att relaina rören är det mest ekonomiska sättet att få ett stabilt och fungerade avloppssystem i föreningen.

Styrelsen har beslutat anlita TUBUS för detta arbete, (www.tubussystem.se).

Arbetet kommer att utföras under tre etapper med start på Fjällgatan 25–33, 39 och 41, hösten 2021.Etapp två är Fjällgatan 47,49 och 55. (Start 2022). Etapp tre blir Fjällstigen 35, 37, 43, 45 ,51 och 53 (start 2023).

Mer information om arbetet och hur det påverkar dig som boende kommer i god tid före vi startar i ditt hus.

Har du frågor kontakta vicevärden.

Ytterligare information om bokningssystemet och kodlåsen

#18

2021-07-27

Under måndagen så slog åskan ner på eller strax intill Cassiopeja-området. Detta gjorde att vårt bokningssystem (infotavlorna) och de elektroniska kodlåsen till ytterdörrar och tvättstugor med mera nu inte fungerar som de skall.

För att det skall gå att tvätta så är samtliga dörrar till tvättstugorna nu upplåsta. Det går inte att boka tvättstugorna men man kan tvätta. Tänk på att andra kan komma in i tvättstugan samtidigt som ni tvättar.

Alla ytterdörrar är tillfälligt upplåsta, detta för att post, tidningsbud, hemtjänst och så vidare skall kunna komma in i trapphusen.

Leverantören av systemet har varit tvungen att beställa reservdelar vilket gör att det kan komma att ta ytterligare lite tid innan allt är återställt. Förhoppningen är att de skall påbörja reparationen under onsdag.

Bokningssystem och kodlåsen är ur funktion

#17

2021-07-26

Just nu så fungerar inte vårt bokningssystem, infotavlor samt kodlåsen på dörrarna på grund utav ett åsknedslag.

Detta innebär till exempel att det inte går att komma in i tvättstugorna just nu.

Felet är anmält och kommer förhoppningsvis att åtgärdas under tisdag förmiddag.

Sommarstängt på områdeskontoret

#16

2021-06-16

Områdeskontoret kommer att hålla stängt under 3 veckor i sommar.

De veckor som gäller är vecka 26, 31 samt 32.

Föreningsårsstämman för Brf Cassiopeja

#15

2021-06-15

Onsdagen den 9 juni så var det dags för årets stämma för Brf Cassiopeja. Årets stämma genomfördes precis som förra året enbart genom poströstning. Totalt så kom det in 32 poströster.

Emma Alkner valdes till ny ordförande i föreningen. Föreningens förra ordförande Anders Åström lämnade styrelsen. Peråke Ericson röstades in som ny styrelseledamot.

Det hade kommit in 13 motioner till stämman varav 2 röstades igenom.

Bastun avstängd

#14

2021-06-14

På grund av en omfattande vattenskada i bastu- och duschutrymmet är dessa stängda från och med 15 juni 2021.

I dagsläget går det inte att svara på hur länge det kommer att vara stängt, men det kommer att ta flera månader att åtgärda skadorna.

Styrelsen återkommer när vi har mer information att ge.

Gymmet går att boka som vanligt.

Eventuella frågor besvaras av vicevärden.

Avgiftshöjning

#13

2021-06-10

Från och med den 1 juli så kommer månadsavgiften att höjas med 3%.

Tyvärr så missade styrelsen att meddela detta vid det senaste utskicket av avier. Detta är något som styrelsen beklagar.

Årsredovisningen

#12

2021-05-31

Nu finns årsredovisningen för 2020 att ladda ner.

Ni finner den under menyvalet Dokument. Årsredovisningen kan också hämtas hos vicevärden.

Bastun avstängd 31 maj

#11

2021-05-25

Måndag 31 maj är bastun avstängd på grund av vattenskada.

Vi kommer att ta bort klinkergolvet i vissa delar av utrymmet och undersöka hur omfattande skadan är. I dagsläget räknar vi med att bastun kan bokas som vanligt, men upptäcker vi att skadan är värre än det vi kan se i dag, kommer styrelsen att gå ut med information om möjligheten till bastubad framåt.

Har du frågor kan du kontakta vicevärden.

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA!

#10

2021-05-19

Medlemmarna i HSB Brf Cassiopeja kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Datumet för årets stämma är onsdagen den 9 juni. Med anledning av pandemin så kommer stämman även i år enbart ske via poströstning. Det kommer med andra ord inte vara någon föreningsstämma i föreningslokalen.

Kallelse samt blankett för poströstning skall ha delats ut till samtliga medlemmar senast den 19 maj. Samtliga blanketter finns även att ladda ner här på hemsidan, under menyvalet Dokument. Blanketter och årsredovisning finns också att hämta hos vicevärden.

Blanketten för poströstning skall vara inlämnad till områdeskontoret på Fjällgatan 47 senast den 6 juni.

Observera att årsredovisningen ännu inte finns att ladda ner. Den kommer att publiceras här på hemsidan inom kort.

Tvättstugan på Fjällstigen 43 är ur funktion

#9

2021-05-15

Tvättstugan på Fjällstigen 43 är för tillfället ur funktion.

När felet kommer att åtgärdas är för tillfället oklart.

Hiss och informationstavlor fungerar igen

#8

2021-05-14

Hissen på Fjällstigen 43 fungerar nu igen.

Informationstavlorna är också i funktion igen. Detta gäller tyvärr inte tavlan på Fjällgatan 31 som fortfarande krånglar.

Boende på Fjällgatan 31 kan boka tvättstugor med mera i andra trapphus på Långholmen (Fjällgatan 25 - 33) eller via föreningens hemsida.

Orsaken till allt krångel under fredagen är torsdagens kraftiga åskoväder.

Hissen på Fjällstigen 43 är ur funktion

#7

2021-05-14

Hissen på Fjällstigen 43 är ur funktion.

Vinga Hiss hoppas att den skall fungera igen under fredagen.

Bokningssystemet är ur funktion

#6

2021-05-14

Vårt bokningssystem är ur funktion efter torsdagens åskoväder och det går inte att göra några bokningar.

Leverantören av systemet jobbar med att lösa problemet så snabbt som möjligt.

Bastun avstängd

#5

2021-05-03

Bastun är avstängd tills torsdag den 6 maj på grund av inbrott.

Renovering av tvättstugan och källargången på Fjällstigen 37 och Fjällstigen 45

#4

2021-04-23

Styrelsen har beslutat att renovera tvättstugan samt källargången vid tvättstugan. Arbetet kommer att påbörjas vecka 17, (28 april), och beräknas hålla på ca 6 veckor. Onsdag 28 april är tvättstugan helt avstängd på grund av flytt av maskiner till provisorisk tvättstuga. Under tiden tvättstugan renoveras kan du inte boka tvättid via bokningstavlan eller på nätet. OBS! Du som bokat tvättid under den tiden måste boka av den i bokningstavlan och boka den på almanackan som sitter på källardörren.

Vi kommer att bygga en provisorisk tvättstuga i undercentralen i källaren som du kan använda. Bokning av den provisoriska tvättstugan kommer att ske med hjälp av ett schema som kommer att sättas upp på dörren in till källaren.

Några viktiga saker för dig som boende att tänka på.

  • Glöm inte boka av tvättid som du inte kommer använda
  • Prata med dina grannar så ni hjälps åt att använda den provisoriska tvättstugan på bästa sätt.

Under renoveringen kommer det att bli störningar för er som bor i huset, (buller, smuts, damm och så vidare). Styrelsen är fullt medvetna om de störningar som uppstår, men hoppas att alla i huset hjälps åt så arbetet ändå ska gå så smärtfritt som möjligt.

Det bli en hel del positiva nyheter i tvättstugan som vi återkommer med mer information om längre fram.

Vid frågor kontakta vicevärden.

Motioner till föreningsstämman

#3

2021-03-02

Nu är det dags för att lämna in motioner till årets föreningsstämma.

Motionerna skall vara inlämnad till vicevärden eller styrelsen senast 31 mars 2021.

Ändring av bokningstider för gymmet

#2

2021-03-02

Från och med den 15 mars 2021 så kommer gymmets bokningstider att ändras.

I ställer för att boka ett pass på 1 timme så är de bokningsbara passen från och med den 15 mars 30 minuter. Man kan fortfarande boka gymmet 2 timmar åt gången genom att boka 4 pass på 30 minuter.

Ändringen görs eftersom gymmet oftast är fullbokat på eftermiddagarna. Från och med den 15 mars så behöver man inte boka gymmet en hel timme om man bara skall använda det en kort stund. Detta kommer förhoppningsvis leda till att lediga tider.

Gott Nytt År

#1

2021-01-01

Styrelsen och vicevärden önskar alla boende ett Gott Nytt År.