Nyheter från BRF Cassiopeja 2022

Här finns nyheter ifrån styrelsen och vicevärden.

Nyheter ifrån andra år finns under Nyhetsarkiv i menyn.

Julhälsning

#20

2022-12-23

2022 börjar lida mot sitt slut och från styrelsen och vicevärden vill vi önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Som ni vet så är det oroligt på många håll i världen. Brf Cassiopeja får också känna av det med höjda priser på el, värme, och höjda räntor. Styrelsen arbetar intensivt på att optimera föreningens värmebehov, bl.a byte av undercentral, och har också täta kontakter med vår långivare SBAB för att få de bästa räntorna på de lån som löper ut. Styrelsen har under flera år arbetat aktivt med att ha stor spridning på de lån vi har och känner att vi står väl rustade även i dessa tider.

Parkeringsplatser med ladd möjligheter
Föreningen har under 2022 installerat 24 platser för laddning av el eller hybridbil. Om du önskar hyra en sådan plats kan du kontakta vicevärden. Du hittar hans kontaktuppgifter på våran hemsida.

Bastun är avstängd tills vidare
Som i säkert vet så är bastun fortfarande avstängd. Styrelsen valde att skjuta fram renovering på grund av problem som uppkommit i samband med Reliningen av avloppsrören i föreningen. Styrelsen har inte beslutat när en renovering kommer påbörjas.

Reliningen avloppsrören
I början av 2023 påbörjas etapp 3 av Reliningen av avloppsrören på Fjällstigen. Fjällgatan är i stort sett klar, förutom problem med några avloppsstammar på Fjällgatan 39, 41. När allt är klart räknar styrelsen med att alla avloppsproblem som varit är borta.

Undercentral
Styrelsen beslutade under våren att byta ut den gamla värmecentralen på Fjällgatan 33. Det arbetet går nu in i slutfasen och föreningen kommer att få en toppmodern anläggning som är optimerad efter de värme och vattenbehov föreningen och medlemmarna behöver. Styrelsen vill också passa på att tacka för eran förståelse för de driftstörningar som har varit.

Områdeskontoret är stängt måndag 26/12 och 2/1.

Avslutningsvis vill vi påminna er om att hålla utkik på våra bokningstavlor och på vår hemsida för nyheter och bra information som gäller föreningen. Pappersutskick skickar vi inte ut mer än nödvändigt.

Återigen, God Jul och Gott Nytt År!
Med vänlig hälsning, BRF Cassiopeja styrelse 2022.

Vattenavstängning

#19

2022-11-25

I samband med ombyggnationen av fjärrvärmecentralen i föreningen kommer kall- och varmvattnet till alla lägenheter och lokaler vara avstängt torsdag 1 december från 22:00 till fredag 2 december 04:00.

Vid frågor kontakta vicevärden.

Ombyggnation av fjärrvärmecentral Fjällgatan 33

#18

2022-11-18

BVT och Borås Energi & miljö har på uppdrag av styrelsen påbörjat arbetet med en ombyggnation av fjärrvärmecentralen som finns vid Fjällgatan 33.

Tyvärr innebär arbetet att det periodvis kommer vara höga bullernivåer i huset (Fjällgatan 25 - 33). Styrelsen och entreprenörerna är medvetna om detta och försöker arbeta så tyst det går.

Arbetet kommer att pågå ca 8 veckor.

Har du frågor kan du kontakta vicevärden.

Information från Borås Elnät AB

#17

2022-09-16

Borås Elnät AB har bett styrelsen för Brf Cassiopeja att informera om vad som gäller för elnätsavtal:

” Du behöver ett elnätsavtal för att inte stå utan el den dagen du flyttar in. Detta avtal behöver du även säga upp när du flyttar ut. Tänk på att du behöver två olika avtal för att få el.

  • Elnätsavtal tecknar du med ditt lokala elnätsbolag, som äger elnätet där du bor.
  • Elhandelsavtal tecknar du med valfri elhandelsleverantör som levererar själva elen.

Kontakta ditt lokala elnätsbolag och valfri elhandelsleverantör för mer information.”

Borås Elnät AB har en webbsida med mer information.

Sågning i källargolvet i Fjällgatan 39A-B och Fjällgatan 41A-B

#16

2022-09-08

I samband med reliningen i husen (Fjällgatan 39 och Fjällgatan 41) har vi upptäckt att det stora avloppsröret som går under hela huset är trasigt. Måndag – torsdag vecka 37, (12–15/9) kommer vi att såga upp delar av golvet i källargången för att laga röret. Detta innebär att det kommer att vara begränsad framkomlighet i vissa delar av källaren. Arbetet kommer också innebära störande ljud från borrar och betongsågar.

Vi hoppas ni har överseende med de olägenheter arbetet ställer till med.

Har du frågor kan du kontakta vicevärden.

Höjning av månadsavgifterna

#15

2022-09-02

Styrelsen har beslutat att höja månadsavgifterna i föreningen. Detta på grund av ökade driftkostnader samt stora underhållskostnader.

Höjningen kommer att bli 2% och gäller från 1 oktober 2022.

Har du frågor kan du kontakta vicevärden.

Dränering Fjällgatan 25–33, renovering av bastun, renovering av tvättstugor

#14

2022-09-02

Styrelsen kan konstatera att föreningen fått ökade underhållskostnader som inte varit kända sedan tidigare. Det är bland annat byte av föreningens undercentral för vatten, fjärrvärme och komplicerade avloppsskador som upptäckts i samband med reliningen som pågår.

Styrelsen har med anledning av detta beslutat att flytta fram den tänkta dräneringen av baksidan på Fjällgatan 25–33 samt renoveringen av bastun/gymmet och 2 tvättstugor.

Styrelsen är väl medveten om att många saknar bastun, men ser inte att det finns någon möjlighet att under 2022 eller 2023 utföra dessa arbeten.

Har du frågor kan du kontakta vicevärden.

Sommarstängt på områdeskontoret

#13

2022-06-27

Områdeskontoret kommer att hållas stängt veckorna 27 och 29.

Vecka 28 (11 juli) är kontoret bemannat mellan 16:00 - 18:00.

Från och med måndagen den 25 juli är det öppet som vanligt igen.

Styrelsen och vicevärden önskar alla en trevlig sommar.

Denna nyhet är uppdaterad 2022-06-29

Föreningsstämman 2022

#12

2022-06-02

Onsdagen den 1 juni så hölls årets föreningsstämma i föreningslokalen på Fjällgatan 47.

Stämman inleddes med att föreningens ordförande Emma Alkner hälsade alla välkomna och därefter så valdes Lena Nilsson som ordförande för stämman. Per Sunnerdahl Eng utsågs till att vara sekreterare.

Victoria Reeve lämnade sitt uppdrag i styrelsen och Maria Antonsson valdes in som ny styrelseledamot.

Totalt så deltog 33 röstberättigade på stämman.

Elavbrott på Fjällgatan 25-33

#11

2022-05-25

På grund av inkoppling av de laddstolpar som föreningen har installerat på parkeringen mellan Fjällgatan 33 och 39, så kommer strömmen i allmänna utrymmen att vara avstängd måndagen den 30 maj mellan 07:30 och 10:00.

Under denna tid kan du inte använda hissarna eller tvättstugorna. Belysningen i trapphusen och andra allmänna utrymmen fungerar inte heller.

Strömmen i lägenheterna påverkas inte.

Vid frågor kontakta vicevärden.

Årsredovisningen

#10

2022-05-24

Årsredovisningen finns nu att ladda ner under menyvalen Dokument.

På samma sida så finns även en blankett för fullmakt till föreningsstämman.

Både årsredovisningen och fullmaktsblanketten finns att hämta hos vicevärden.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

#9

2022-05-17

Årets föreningsstämma kommer att äga rum onsdagen den 1 juni klockan 18:00 i föreningslokalen på Fjällgatan 47.

Föreningen kommer att bjuda på fika i samband med stämman.

Årsredovisningen kommer att publiceras här på hemsidan, samt finnas att hämta hos vicevärden inom kort.

Gräsflugor på Fjällstigen

#8

2022-04-26

Tyvärr har vi drabbats av gräsflugor på området igen. Vi kommer att kalka gräsmattorna på Fjällstigen 35-53.

Bekämpningsmedel kommer inte att användas då det är förbjudet.

Har du frågor kontakta vicevärden.

Meddelande till boende på Fjällstigen 51-53

#7

2022-04-25

Under vecka 18-19 kommer vi tillsammans med F-R utföra ett byte av kulvert mellan dessa hus. Detta innebär att det kommer grävas mellan dessa hus. Det kommer att spärras av delvis mellan husen. Men vägen kommer att vara körbar för in- och uttransport mot Fjällgatan 55.

Vi beräknar att arbetet kommer att ta 2 veckor att utföra.

Vattnet kan vara avstängt under kortare stunder. Längre avstängningar av vattnet kommer att aviseras separat.

Om ni har några synpunkter eller frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Vicevärd Per-Sunnerdahl Eng 033 - 10 10 37

Ansvarig för rörarbete Nils Krii 033 - 348 52 14

Målning av parkeringsplatser

#6

2022-03-23

Måndag 28 mars 08:00–15:30 kommer linjerna på parkeringsplatserna i området att målas.

För att målning skall kunna utföras måste din bil vara borta från parkeringsplatsen mellan 08:00–15:30.

Du som har parkering på Fjällstigen 35–53 kan stå kvar på din plats då dessa platser målas vid ett annat tillfälle.

Har du frågor kontakta vicevärden.

Försäljning av lägenheter

#5

2022-03-14

I föreningen pågår just nu en byggnation och försäljning av två lägenheter med uteplats på Fjällgatan 55A. Den ena lägenheten är 3 rum och kök på 88 kvadratmeter. Den andra är 2 rum och kök på 52 kvadratmeter.

Om du är intresserad av dessa så kan du kontakta Husbutiken på telefon 070 - 922 75 75 för mer information och intresseanmälan.

Planlösningen finns att se här.

Nya styrelsemedlemmar sökes

#4

2022-02-06

Är du intresserad av att vara med i föreningens styrelse?

Kontakta oss via mail till vicevärden - per.eng@brfcassiopeja.se

Valberedningen

Protokoll från extrastämman

#3

2022-01-25

Protokollet från föreningens extrastämma den 8 december 2021 är nu tillgängligt.

Du hittar protokollet under dokument i menyn.

Motioner till föreningsstämman 2022

#2

2022-01-14

Nu är det dags att lämna in motioner till föreningsstämman 2022.

En blankett för motioner finns under menyvalet dokument. Blanketten kan också hämtas hos vicevärden.

Motionerna skall lämnas in till vicevärden eller styrelsen senast 28 februari 2022.

Gott Nytt År

#1

2022-01-01

Styrelsen och vicevärden önskar alla boende ett Gott Nytt År.