Nyheter från BRF Cassiopeja 2023

Här finns nyheter ifrån styrelsen och vicevärden.

Nyheter ifrån andra år finns under Nyhetsarkiv i menyn.

Ordningsregler för föreningslokalen

#9

2023-03-28

Styrelsen har antagit nya ordningsregler för föreningslokalen. Det som gäller är bland annat detta:

Det skall vara en låg ljudnivå i lokalen. Efter 22:00 skall det vara tyst och efter 23:00 så får det inte förekomma någon aktivitet i lokalen.

Lokalen skall städas efter användning. Detta gäller även köket och toaletter. Golven skall damsugas och vattentorkas. Skräp skall tas med och slängas.

Bord och stolar skall ställas tillbaka.

Det är absolut förbjudet att röka i och utanför lokalen.

Använd stearinljus och marschaller med stor försiktighet.

Utförligare regler finnas under menyvalet Dokument.

Den som har hyrt lokalen debiteras eventuell störningsjour och städning om en städfirma behövs anlitas.

Missköter man sig så kan man komma att bli avstängd för framtida bokningar.

Vid frågor kontakta vicevärden.

Information från valberedningen

#8

2023-03-06

Intresserad av att jobba i styrelsen?

Hör i så fall av dig till vicevärden Per Sunnderdahl Eng.

/Valberedningen

Höjning av avgifter och hyror

#7

2023-02-13

Styrelsen har beslutat att följande höjningar på avgifter och hyror kommer att ske den 1 april 2023.

Avgifter för bostadsrätter: Höjning med 6%
Avgift för parkering, nytt pris: 200 kronor/månad
Avgift för parkering med laddning (elförbrukning tillkommer), nytt pris: 400 kronor/månad
Avgift för kallgarage, nytt pris: 360 kronor/månad
Avgift för varmgarage, nytt pris: 490 kronor/månad

Höjning av hyreslägenheter sker efter avslutad förhandling med hyresgästföreningen. Hyresgästerna kommer att informeras separat.

Har du frågor kontakta vicevärden.

Rensning av källare och cykelrum

#6

2023-02-07

Styrelsen har beslutat att göra en rensning av allmänna utrymmen i källare och cykelrum. Därför så måste du som har en eller flera cyklar märka upp dessa med namn och lägenhetsnummer senast den 10 februari. Detta gäller även cyklar som står i cykelställ utanför husen.

Bortrensade cyklar kommer att skänkas till Borås Stad.

Vid frågor kontakta vicevärden.

Motioner till föreningsstämman

#5

2023-02-07

Nu är det dags att lämna in motioner till årets föreningsstämma.

En blankett för motioner finns att ladda ner under Dokument i menyn. Blanketten kan också fås hos vicevärden.

Motioner lämnas in till vicevärden eller till styrelsen senast 28 februari.

Relining på Fjällstigen

#4

2023-02-07

Tubus har under denna vecka (vecka 6) kommit i gång med reliningen på Fjällstigen. Arbetet har startat på 35:an och de kommer att jobba sig upp för backen. I första omgången så beräknas arbetet ta cirka 4 dagar per hus.

Tubus kommer att informera om när det är dags för arbete i respektive hus.

Vid frågor kontakta vicevärden.

Avstängning av värme och varmvatten

#3

2023-01-15

I samband med ombyggnationen av fjärrvärmecentralen i föreningen kommer fjärrvärmen och varmvattnet i hela föreningen att vara avstängd onsdagen den 18 januari.

Avstängningen gäller hela dagen. Kallvatten kommer det finnas tillgång till.

Har du frågor kontakta vicevärden.

Avstängning av värme

#2

2023-01-09

I samband med ombyggnationen av fjärrvärmecentralen i föreningen kommer fjärrvärmen vara avstängd torsdag 12 januari hela dagen.

Värmen kommer att starta igen under eftermiddagen.

Har du frågor så kontakta vicevärden.

Gott Nytt År

#1

2023-01-01

Styrelsen och vicevärden önskar alla boende ett Gott Nytt År.