Nyheter från BRF Cassiopeja 2023

Här finns nyheter ifrån styrelsen och vicevärden.

Nyheter ifrån andra år finns under Nyhetsarkiv i menyn.

Vattenläcka på Fjällgatan 39 A-B

#29

2023-12-21

Tyvärr har vi drabbats av en vattenläcka i huset. På grund av läckan är vatten och värmen avstängd i delar av huset.

BVT jobbar för fullt med att lokalisera läckan och åtgärda den. Vattnet kommer att återkomma under eftermiddagen i dag torsdag. Värmen kommer förhoppningsvis att kunna sättas på i morgon igen.

Har du frågor kan du kontakta vicevärden eller Nils på BVT 033 - 3485 214.

Driftstörning gällande internet

#28

2023-12-11

Torsdagen den 14 december kommer Telenor att uppgradera föreningens internet.

Under arbetet kommer det att vara kortare störningar i förenings internet och digital TV.

Har du frågor så kontakta vicevärden.

Avgiftshöjning

#27

2023-12-11

Styrelsen har beslutat om en höjning av månadsavgiften med 5 procent från och med 2024-01-01.

Anledningen är ett högre ränteläge, kraftigt höjda avgifter för fjärrvärme, sophantering, vattenförbrukning samt underhållskostnader av föreningens fastigheter och mark.

Nytt gruppanslutningsavtal

#26

2023-12-03

Brf Cassiopeja har tecknat ett nytt gruppanslutningsavtal med Telenor gällande TV och bredband.

Mer information om vad som gäller har delats ut till samtliga hushåll.

Nyheten är uppdaterad 2023-12-11.

-->

Byte av vattenmätare

#25

2023-11-17

Tisdag 21 november kommer Borås Energi & Miljö byta ut vattenmätarna i föreningen. Det innebär att vattnet under en kort stund kommer att vara avstängt.

Bytet sker mellan 09:30 - 15:00. Det går inte säga exakt vilken tid vattnet tillfälligt stängs av i husen, men avstängningen är en kort stund.

Kontakta vicevärden om du har frågor.

Protokoll för extrastämman

#24

2023-11-06

Nu så finns protokollet ifrån den extra föreningsstämman att läsa här på hemsidan. Du hittar det under menyvalet Dokument.

Extra föreningsstämma för Brf Cassiopeja

#23

2023-11-01

Torsdagen den 26 oktober så hölls en extra föreningsstämma för Brf Cassiopeja.

På stämman så antogs HSB:s nya normalstadgar. Detta var det andra av två omröstningar.

På stämman deltog 27 röstberättigade. Ordförande för stämman var Per Sunnderdahl Eng.

Protokollet för stämman kommer att presenteras inom kort.

Kallelse till extra föreningsstämma

#22

2023-10-05

HSB bostadsrättsförening Cassiopeja kallar härmed samtliga medlemmar till extra föreningsstämma.

Datum/tid: torsdagen den 26 oktober 18:00

Plats: Föreningslokalen på Fjällgatan 47

Dagordningen finns att ladda ner här och under dokument i menyn. Den kan även hämtas hos vicevärden.

Välkomna!

Ny adress till webbokning

#21

2023-09-17

Adressen till sidan för bokning av tvättstugor och gym kommer att ändras, detta kommer preliminärt att ske onsdagen den 20 september.

Detta kommer att innebära att det kommer att bli störningar i bokningssystemet under denna dag.

Ny adress för bokning kommer i att bli https://minpassage.se/58150/boka.

Det kommer att komma en adress som är lättare att komma ihåg längre fram. Den nya adressen finns på flera ställen på hemsidan, exempelvis längst ner i menyn.

Problem med varmvattnet

#20

2023-07-12

Just nu så är det problem med varmvattnet.

Arbetet pågår med att åtgärda felet.

Information om grillning

#19

2023-06-14

En påminnelse Det är absolut förbjudet att grilla med kolgrillar på balkongerna. Den enda form av grill som är tillåten är el-grillar.

Skall ni grilla på uteplatser eller på grillplatsen på kullen så var mycket försiktiga då det för tillfället är extremt torrt och mycket brandfarligt. Det bästa är om ni undviker att grilla för tillfället.

Det är inte lämpligt att ta en kolgrill ut på en gräsmatta och grilla då det som sagt är väldigt torrt just nu.

När ni grillar så tänk då på att röken troligtvis går in i era grannas lägenheter vilket gör att det inte luktar så gott. Visa hänsyn till era grannar.

Sommartider för områdeskontoret

#18

2023-06-13

Kontoret är sommarstängt mellan 26 juni och 6 augusti. Kontoret öppnar igen den 7 augusti.

Måndag 17 juli är kontoret bemannat mellan 16:00-18:00.

Om du behöver komma i kontakt med vicevärden ringer du 0708–167382.

Felanmälan gör du till FR fastighetsservice 033–123080.

Har du frågor gällande avier eller andra betalningar ringer du till HSB 077-1101030.

Styrelsen och vicevärden önskar dig en fin sommar.

Särskilda bestämmelser för att hyra en bilplats

#17

2023-06-13

Dessa särskilda bestämmelser gäller för att hyra en bilplats (parkeringsplats eller garage).

För att hyra en bilplats måste nyttjanderättshavaren äga en bil alternativt uppvisa underlag för innehav av en bil, eller i vart fall kunna uppvisa ett köpeavtal som visar att en bil är beställd.

För att hyra en bilplats med laddare måste nyttjanderättshavaren äga en laddbar eleller hybridbil alternativt uppvisa underlag för innehav av laddbar el- eller hybridbil, eller i vart fall kunna uppvisa ett köpeavtal som visar att en laddbar el eller hybridbil är beställd.

Nyttjanderättshavaren måste vara bosatt i bostadsrättsföreningen för att få inneha en parkeringsplats. När medlemskapet upphör eller när nyttjanderättshavaren flyttar, upphör detta avtal jämlikt 6 kap. 10§ bostadsrättslagen (1991:614) att gälla.

Nyttjanderättshavaren får inte utan upplåtarens medgivande hyra ut bilplatsen i andra hand.

Har du frågor så kontakta vicevärden.

Föreningsstämman

#16

2023-06-07

Onsdagen den 31 maj hölls den årliga föreningsstämman för Brf Cassiopeja i föreningslokalen på Fjällgatan 47.

Ordförande för stämman var Kerstin Wahlgren och till sekreterare valdes Per Sunnerdahl Eng.

39 personer deltog på stämman varav 37 var röstberättigade

Agneta Forsman och Anton Svensson lämnade styrelsen och Mathias Dybner och Clara Hyltbäck valdes in som nya styrelsemedlemmar. Emma Alkner valdes återigen som ordförande.

Viktig information om stadgarna

#15

2023-05-17

I kallelsen till föreningsstämman 31 maj kom inte informationen med gällande förslaget på de nya stadgarna och var de kan läsas eller hämtas.

Stadgarna finns här på hemsidan under dokument i menyn. Stadgarna kan också hämtas hos vicevärden.

Den 17 man 2023 så publicerades en ny uppdaterad version av stadgarna här på hemsidan. Den tidigare versionen var ej fullständig. Information om ändringarna finner du här.

Vid frågor kontakta vicevärden.

Ledig lokal

#14

2023-05-17

Just nu så har föreningen en ledig lokal på Fjällgatan 39 för uthyrning. Lokalen är lämplig för exempelvis sjukgymnastik, samtalsbehandling med mera.

Lokalen innehåller toalett, pentry 2 rum och väntrum.

Hyran är 3487 kr/månad exklusive moms.

Vid intresse kontakta vicevärden.

Uppdatering 2023-09-13: Lokalen är nu uthyrd och är med andra ord inte längre ledig.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

#13

2023-05-12

Årets ordinarie föreningsstämma i Brf Cassiopeja kommer att äga rum onsdagen den 31 maj klockan 18:00. Platsen för stämman är i föreningslokalen på Fjällgatan 47.

I samband med stämman så kommer det att bjudas på fika.

Kallelsen till stämman, årsredovisningen samt de nya stadgarna finns att laddas ner under Dokument i menyn. De kan också hämtas hos vicevärden.

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!

Viktig information till boende på Fjällstigen 45, 51 och 53

#12

2023-04-20

På grund av skador på fasaden på Fjällstigen 53 kommer Borås Murningsarbeten genomföra en besiktning av fasaderna på Fjällstigen 45, 51 och 53.

Besiktningen sker med hjälp av en skylift vilket innebär att personal från Borås Murningsarbeten kommer att undersöka fasaden samt ett antal fönster från 1–5 våning. Arbetet innebär också att personal kommer att passera och även arbeta nära fönster.

Besiktningen kommer att ske torsdag 27 april 09.30-16.00.

Har du frågor kontakta vicevärden.

Nytt telefonnummer

#11

2023-04-19

Styrelsen för bostadsrättsföreningen har beslutat att ta bort telefonnumret 033- 10 10 37.

Anledningen till detta är en ökad abonnemangsavgift samt att vicevärden skall vara nåbar även då han inte sitter på kontoret.

Från och med nu så når du vicevärden på numret 0708-167 382.

Nyheten är uppdaterad 2023-04-21

Bokning av föreningslokalen Fjällgatan 47

#10

2023-04-04

På grund av återkommande fester som stör grannar till föreningslokalen på Fjällgatan 47 har styrelsen beslutat att bokning av lokalen endast kan ske hos vicevärden.

Om du vill boka lokalen kontakta vicevärden.

Läs också de trivselregler som finns på här på hemsidan.

Vid frågor kontakta vicevärden.

Ordningsregler för föreningslokalen

#9

2023-03-28

Styrelsen har antagit nya ordningsregler för föreningslokalen. Det som gäller är bland annat detta:

Det skall vara en låg ljudnivå i lokalen. Efter 22:00 skall det vara tyst och efter 23:00 så får det inte förekomma någon aktivitet i lokalen.

Lokalen skall städas efter användning. Detta gäller även köket och toaletter. Golven skall damsugas och vattentorkas. Skräp skall tas med och slängas.

Bord och stolar skall ställas tillbaka.

Det är absolut förbjudet att röka i och utanför lokalen.

Använd stearinljus och marschaller med stor försiktighet.

Utförligare regler finnas under menyvalet Dokument.

Den som har hyrt lokalen debiteras eventuell störningsjour och städning om en städfirma behövs anlitas.

Missköter man sig så kan man komma att bli avstängd för framtida bokningar.

Vid frågor kontakta vicevärden.

Information från valberedningen

#8

2023-03-06

Valberedningen har fått ihop tillräckligt med intresserade nu. De tackar för visat intresse. (230407)

Intresserad av att jobba i styrelsen?

Hör i så fall av dig till vicevärden Per Sunnderdahl Eng.

/Valberedningen

Höjning av avgifter och hyror

#7

2023-02-13

Styrelsen har beslutat att följande höjningar på avgifter och hyror kommer att ske den 1 april 2023.

Avgifter för bostadsrätter: Höjning med 6%
Avgift för parkering, nytt pris: 200 kronor/månad
Avgift för parkering med laddning (elförbrukning tillkommer), nytt pris: 400 kronor/månad
Avgift för kallgarage, nytt pris: 360 kronor/månad
Avgift för varmgarage, nytt pris: 490 kronor/månad

Höjning av hyreslägenheter sker efter avslutad förhandling med hyresgästföreningen. Hyresgästerna kommer att informeras separat.

Har du frågor kontakta vicevärden.

Rensning av källare och cykelrum

#6

2023-02-07

Styrelsen har beslutat att göra en rensning av allmänna utrymmen i källare och cykelrum. Därför så måste du som har en eller flera cyklar märka upp dessa med namn och lägenhetsnummer senast den 10 februari. Detta gäller även cyklar som står i cykelställ utanför husen.

Bortrensade cyklar kommer att skänkas till Borås Stad.

Vid frågor kontakta vicevärden.

Motioner till föreningsstämman

#5

2023-02-07

Nu är det dags att lämna in motioner till årets föreningsstämma.

En blankett för motioner finns att ladda ner under Dokument i menyn. Blanketten kan också fås hos vicevärden.

Motioner lämnas in till vicevärden eller till styrelsen senast 28 februari.

Relining på Fjällstigen

#4

2023-02-07

Tubus har under denna vecka (vecka 6) kommit i gång med reliningen på Fjällstigen. Arbetet har startat på 35:an och de kommer att jobba sig upp för backen. I första omgången så beräknas arbetet ta cirka 4 dagar per hus.

Tubus kommer att informera om när det är dags för arbete i respektive hus.

Vid frågor kontakta vicevärden.

Avstängning av värme och varmvatten

#3

2023-01-15

I samband med ombyggnationen av fjärrvärmecentralen i föreningen kommer fjärrvärmen och varmvattnet i hela föreningen att vara avstängd onsdagen den 18 januari.

Avstängningen gäller hela dagen. Kallvatten kommer det finnas tillgång till.

Har du frågor kontakta vicevärden.

Avstängning av värme

#2

2023-01-09

I samband med ombyggnationen av fjärrvärmecentralen i föreningen kommer fjärrvärmen vara avstängd torsdag 12 januari hela dagen.

Värmen kommer att starta igen under eftermiddagen.

Har du frågor så kontakta vicevärden.

Gott Nytt År

#1

2023-01-01

Styrelsen och vicevärden önskar alla boende ett Gott Nytt År.